Az oldal megtekintéséhez Internet Explorer, vagy Google Chrome böngésző javasolt!

Érdekességek

„Férfi és nő hogyan is érthetnék meg egymást, hisz mind a kettő mást akar - a férfi a nőt, a nő férfit..."


A távolbalátás

Hírfolyam

Titkosszolgálatok nyomában a Műszaki Egyetem?

 

A BME Crysys biztonsági laborjának kutatói fedezték fel azt a Duqu nevű roppant veszélyes számítógépes vírust, amelynek szerzői szinte biztosan azok lehetnek, akik az iráni atomprogramot megtámadó hírhedt Stuxnet „férget" létrehozták.

 

 

Az egyetemen bukkantak a vírusra (rektori.bme.hu)

A Stuxnet volt az, amely Irán atomerőműveinek számítógépes rendszerébe hatolva hónapokkal, ha nem évekkel vetette vissza az arab ország atomfegyverprogramját.

 

A folyton mutálódó vírust hónapok elteltével sem sikerült teljesen kiirtani.

 

A szakértők szerint a vírusos támadás mögött külföldi titkosszolgálat állhat.

 

 A BME által felfedezett Duqu vírus forráskódja szinte teljesen megegyezik a Stuxnetével, tehát nagyon valószínű, hogy a mögött is ugyanazok a személyek állhatnak.

 

A Duqu a Microsoft Word program egy biztonsági rését kihasználva fejti ki kártékony hatását: a számítógépes rendszerbe bejutva értékes adatot, információt lop észrevétlenül.

 

Az ipari kémkedésre használt vírus azóta már tucatnyi országban felbukkant, azt azonban még nem sikerült megfejteni, hogy kinek a számára küldte tovább a megszerzett érzékeny adatokat.

A távolbalátás tudományos alapja

 

Joe McMoneagle, az amerikai katonai hírszerzés nyugdíjas tisztje, 1984-ben úgy távozott a Stargate projektből, hogy számos kitüntetést kapott, mert 150 célszemélyről tudott információkat beszerezni RV segítségével, amelyekhez másként nem lehetett hozzájutni. A "The Paranormal World of Paul McKenna" (Paul McKenna természetfeletti világa) kísérlet keretében olvasni tudott Shaw Taylor tudatában. Az RV segítségével történő behatolás módszerét más emberek agyában távérzékelésnek (remote sensing, RS) nevezik. A biofizikai RMCT, a távolból alkalmazható biofizikai agykontroll technológia magyarázatot adhat arra, hogy miként működik a normálistól eltérő érzékelés és a telepátia.

Turan Rifat úgy véli, hogy az erre vonatkozó tudományos ismeretek nehezen elérhetőek, mivel vagy gyenge ezen a téren a nyugati szakértők teljesítménye, vagy az erre vonatkozó információkat letitkosították. Az Egyesült Államokban az elektronikus RMCT-re vonatkozó eredmények szigorú titkot képeznek. A Nexus Magazin ennek ellenére az elektronikus RMCT-re vonatkozóan számos adatot tudott közölni, miközben rendkívül kevés ismeret áll rendelkezésre abiofizikai RMCT-ről.

Az 1950-es évek óta az orosz tudósok vezetnek a biofizikai kutatásban. Elsősorban a lehetséges katonai felhasználásra összpontosítottak. Ezen belül is a telekinézisre, vagyis a távollévő objektumok mozgatásának a képességére, valamint a psi-génekre ("psi genes"), amelyek elősegítik és közvetítik az RV-t (távolbalátást), valamint a telekinézisben szerepet játszó biofizikai mezőket. Mindez abba az irányba befolyásolta az orosz tudósokat, hogy feltárják a távolbalátás biológiai alapjait. Ahhoz, hogy az RV működjön, valaminek el kell hagynia a testet azért, hogy a távollévő helyszínek láthatóvá váljanak. Az eddigi kutatási eredmények arra utalnak, hogy az RV biofizikai mezőeffektusokat használ a testen kívüli érzékeléshez. Az orosz tudósok kifejlesztettek biofizikai RMCT-drogokat, behatóan foglalkoztak a hipnózissal, az agysebészettel, az elektronikus implantátumok technológiájával, továbbá elektromágneses, elektrosztatikus mágneses és pszichotronikus eszközökkel azért, hogy fokozzák azoknak a lappangó psi-képességeit, akiket gondosan kiválasztottak a psi-képességgel rendelkezők közül.

Az amerikaiak is kutatásokat végeztek ebben az irányban egy titkos földalatti bázison. Ma már elektronikus extra-kiterjedésű bejáratokkal ("electronic extradimensional doorways") is kísérleteznek, amelyek nagymértékben növelik a távhatású tudatbefolyásolás lehetőségeit. Ismert tény, hogy a fizikai testet elektromágneses energiaköpeny veszi körül. A szemek felfogják a fotonszerű sugárzásokat (a foton az elektromágneses sugárzás energiájának elemi részecskéje, kvantuma, D. J.), de az így nyert információk 90 %-a kiszűrődik a thalamus-ban (a thalamus a látódomb, a látótelep orvosi elnevezése. D. J.) és a megmaradt rész beilleszkedik a látási-tudati mintába ("visual-mental model"), amelyet a valóságnak látunk. Ha a látási-érzékelés szűrés-nélkülivé tehető, akkor láthatóvá válik az egyes embereket körülvevő kisugárzás, az aura.

Elektromágneses mező által kiváltott kálcium-kibocsátás

Az elektromágneses mező által kiváltott kálcium-kibocsátás hatásai (EMF-Induced Calcium Efflux Events) akkor kerültek a vizsgálódás látókörébe, amikor felismerték, hogy a kálcium-kibocsátás érzékenyen beavatkozik az agy működésébe. Az amerikai kormányzat az emberi magatartás elektromágneses sugárzással történő befolyásolásával kapcsolatos kísérletek után kezdte finanszírozni az elektronikus RMCT kutatását. Az agy különösen alacsony frekvenciájú ELF (extra-low-frequency) mikrohullámokkal történő stimulációja bizonyíthatóan befolyásolta az agy tevékenységét a távhatású biofizikai agykontrollt illetően. Ez a módszer képezi az amerikai RMCT kutatás alapját. De a testet körülvevő elektromágneses mező befolyásolható másfajta elektromágneses sugárzással is, így elektromos és mágneses mezőkkel.

Dr. Ross Adey, a Dél-kaliforniai Egyetem agykutató központjának, jelenleg pedig az ugyancsak Kaliforniában lévő Loma Linda Egyetem orvosi karának a kutatója, részt vett a CIA Pandora projektjében. Azt kutatta, hogy miként lehet elektromágneses eszközökkel specifikus magatartásmódosításokat végrehajtani, valamint olyan kálcium-kiáramlást kiváltani, amelyek beavatkoznak az agy funkcióiba. Dr. Adey bebizonyította, hogy a szervezet reagál az elektromágneses sugárzásra. A válasz attól függött, hogy az alkalmazott mikrohullámú sugárzásnak milyen volt a frekvenciája (rezgésszáma), az amplitúdója(rezgéstágassága) és a dózisa (adagja, mennyisége). Az 1980-as években dr. Adey olyan kísérleteket végzett, amelyekhez továbbító hullámként ELF-hullámokkal modulált mikrohullámokat használt azért, hogy megváltoztassa az agyszövet válaszreakcióit. A macska agyszövettel végzett kísérletek feltárták, hogy a kálcium-ionok kötését a neuron-helyekhez befolyásolták a gyenge elektromágneses mezők. Ezeknek a mezőknek a frekvenciája és az amplitúdója hasonló volt azokhoz a mezőkhöz, amelyek az emlősöknél találhatóak, és amelyeket észleltek elektroenkefalográffal. Dr. Adey kimutatta, hogy egy 147 MHz-es mező, amely az agyszövet szintjén négyzetcentiméterenként 0,8 milliwatt erősséget jelent, arra késztette a besugárzott agyszövetet, hogy kálcium-ionokat bocsásson, illetve áramoltasson ki. Ez a jelenség csak akkor volt észlelhető, amikor a hordozó mikrohullámok ELF modulációja 6-20-ig terjedő amplitúdójú volt. A maximális stimuláció 16 herznél következett be.

Hasonló hullámformájú mikrohullámokat használt egy amerikai kutatási létesítménynél C. S. Blackman, aki a ma már világszerte rendszeresített RMCT eszközök elméletével foglalkozott. Feljegyzett egy sor mikrohullámú sugárzási paramétert. A leghatásosabbnak a 0,75 milliwatt/cm2 sugárzás hatását találta, mert ez váltotta ki a neuronokból a legnagyobb mennyiségű kálcium-kiáramlást. Adey megismételte Blackman kísérleteit és megerősítette, hogy 450 Mherz-es mikrohullámú-vivőhullám - amelynek amplitúdóját 16 Herz-es ELF hullámmal modulálták - hatóterülete 0,1 és 1 milliwatt/cm2 között van. Úgy találta, hogy az ilyen paraméterekkel rendelkező elektromágneses hatások váltják ki a legnagyobb kálcium-kiáramlást a neuronokban. Más elektromágneses paraméterek használata nem váltott ki válaszreakciót. További megfigyelés volt az, hogy az agyszövet hasonló frekvenciájú és amplitúdójú válaszokat adott akár stimulálták, akár csillapították. Minthogy a neuronokra hatást gyakorolnak az elektromágneses mezők, így a testünket körülvevő elektromágneses köpeny szintén hat az agy működésére. Ennek az a mechanizmusa, hogy a rendkívül alacsony frekvenciájú mikrohullámok hatást gyakorolnak a kálcium-kibocsátásra a neuronokban, amely kísérő jelenségként viszont hosszú- és rövidtávon felerősíti a neuronok hatását az emlékezésre.

A stratégiai elektronikus fegyverzet

Turan Rifat úgy látja, hogy elkerülhetetlen volt az így szerzett ismeretek katonai és hírszerzési érdekek szolgálatába való állítása, és az elektronikus RMCT fegyverrendszerek kifejlesztése. A brit tudós szerint ezek a fegyverek számos fajtába sorolhatók. A legegyszerűbb az alacsony amplitúdójú mikrohullámok használata, vagyis 10.000 mikrowatt négyzetcentiméterenként, amely melegérző pontokat hagy a célszemély testén, azokon a helyeken, ahol gyenge a véráramlás, úgy, mint a szemeknél és az epehólyagnál. A mikrohullámok felmelegítik a szövetet, amelyekben nincs vérkeringés, amely eltávolíthatná a túlzott meleget. Az áldozat nem érez semmit, de heveny és krónikus betegségek lépnek fel ezeken a területeken. A nyugati titkosszolgálatok arra használják ezt a technológiát, hogy véglegesen kikapcsolják azokat a "felforgató elemeket", amelyeket másképp nem tudnak elriasztani. Amikor ELF-re modulált mikrohullámokat alkalmaznak, azokat az agyhullámok különböző mintáihoz hangolják. Ezeket készenléti egységeknek (preparation sets) nevezik, és a test által végzett valamennyi mechanikus mozgás számára léteznek ilyen agyhullám-minták.

Vannak tehát specifikus izgalmi állapotot fokozó képességek, amelyek csak különleges emocionális állapotban léteznek. A hírszerző szervek távirányító szakemberei távolból történő kondicionálással létre tudnak hozni olyan információ-feldolgozó hatásokat, amelyek izgalmi reakciókat, tudatalatti stresszt és dühödt magatartást válthatnak ki. E hatások fokozzák a befolyásolhatóságot és szuggerálhatóságot azáltal, hogy gátolják a magasabb szintű lelki funkciókat és magatartási mintákat. Állítólag a CIA és az MI-5 ezt a technológiát alkalmazza a nyilvánosság előtt sokat szereplő "felforgató elemek" magatartásának a módosítására.

Turan Rifat szerint a fejlettebb elektronikus RMCT-ét, az ELF-modulációjú molekuláris rezgéskeltőket (masers) használják a hosszútávú, átható, támadó-jellegű elektromágneses agykontrollhoz. A Doppler-effektust alkalmazó kihallgató (vallató) RMCT maser-ek segítségével a célszemély agyműködését nagy távolságból is elemezni lehet, és ha az "felforgatónak" találtatik, akkor nagy távolságból is módosítható. (A Doppler-effektus hullámok frekvenciájának a megváltozását jelenti a hullámforrás és az észlelő egymáshoz képest történt elmozdulása következtében. Közeledéskor a hang magasabbá válik, a szín pedig az ibolya felé tolódik el. Ezt a jelenséget Ch. Doppler osztrák fizikusról nevezték el. D. J.) E technikának a fejlődése és az alacsony frekvenciájú elektromágneses sugárzás igénybevétele a falakon keresztül hatoló megfigyelésre, lehetővé tette az amerikai hírszerző szolgálatok számára, hogy jelentősen előre lépjenek a szintetikus telepátia terén. Az ez irányú kísérletek nagy részét a CIA finanszírozta a Pandora-projekt keretében. Ezt használták a RHIC-EDOM elnevezésű eszköz létrehozására (Radio Hypnotic Intracerebral Control - Electronic Dissolution of Memory - A nagyagy rádióhipnotikus kontrollja - Az emlékezet elektronikus törlése), amelyet állítólag a hipnotikus transzállapot kikényszerített előidézésére használtak, amikor elraboltak személyeket, vagy civileket használtak kísérletezésre.

A távolbalátás, mint biofizikai mezőhatás

Turan Rifat elsősorban a paranormális jelenségek biológiai és biofizikai alapjait kutatta. Arra kereste a választ, hogy a testben lévő elektromágneses mező kisugározható-e a testen kívülre? Dr. Ross Adey beazonosította azt a kapcsolatot, amelyen keresztül az elektromágneses mezők közvetlen hatást gyakorolhatnak az agyra. Felmerült a kérdés, hogy mozgásban lévő biofizikai elektromágneses mező összegyűjthet-e úgy információkat, hogy az alapul szolgálhasson a távolbalátáshoz? Ezek az elektromágneses mezők fel tudják venni az információt, és továbbítani tudják az agyhoz az előbb említett mechanizmus útján. Ezért ez érvényes és szilárd alapja lehet a távolbalátásnak. A teljes kép azonban több ennél. A távolbalátás működtetői a csillagrendszerekig utazhatnak oda és vissza az időben, és beléphetnek az olyan amerikai létesítményekbe, amelyeket fémből készült Faraday-ketrecek, és elektromágneses generátorokkal működtetett repülési csapda véd. Mindez arra utal, hogy vannak olyan jelenségek, amelyeket az Einstein speciális relativitás elméletében leírt törvényszerűségek, valamint Maxwell egyenletei nem korlátoznak, és ezek teszik lehetővé hordozóként a távolbalátást.

Feltételezhető, hogy amerikai tudósok a távolbalátás lehetőségeit kutatva megtanulták manipulálni az elektromágneses mező hatásait, és távolbalátási kísérleteikhez a psi-hatások (psi-effektek) elektronikus felerősítését vették igénybe. Ez a módszer képezi az alapját a biológiai szintetikus telepátiával való kísérleteknek. Az elektromágneses mezőket használják a rejtett psi-gének (latent psi-gene) aktivizálásához, használható szintre hozásához. Turan Rifat úgy véli, hogy eddig csak a felszínt érintő eredményeket értek el.

Dr. Ross Adey bizonyította, hogy 6-20-ig terjedő Hz frekvencia szükséges ahhoz, hogy a neuronok kálciumot bocsássanak ki. Az átlagemberek arra vannak beállítódva, hogy a magas bétahullámokon funkcionáljanak, amely elektroenkefalográffal mért agyhullámaik frekvenciáját a 20 Hz-es szint fölé viszi. Ez azt jelenti, hogy nem állnak kapcsolatban a neuronok kálcium-kibocsátásával összefüggő hatásokkal. Turan Rifat úgy gondolja, hogy ha ezek a hatások a távolbalátás és más psi-tevékenységek integráns részét képeznék, akkor az átlagemberek a psi-képességek szempontjából visszamaradottnak tekinthetők, akik nem képesek felmutatni olyan parapszichológiai adottságokat, amelyek figyelembe vehetők lennének.

A 7 és 14 Hz rezgésszám közti alfa-hullámok tudatos működtetésének az elsajátítása megnyitja az utat a psi-képességek felé. Ha ugyanis a neuronok kálcium-kibocsátásának hatásai döntő fontosságúak a psi-tevékenységhez, akkor máris ésszerű magyarázatot találunk arra, hogy az alfa-hullámokra való átállás és ennek biológiai visszacsatolása felkészíthet egy embert a paranormális működésre. Ed Dames nyugalmazott őrnagy szerint a katonai távolbalátók theta-szinten működnek. Ennek az agyhullámnak a frekvenciája 4 és 7 Hz között van. Lehetséges, hogy a 6 és 20 Hz-es tartománynál lényegesen alacsonyabb rezgésszámú agyhullámok sokkal hatékonyabbak a psi-tevékenység számára. Az elektromágneses hullám energiája szoros kapcsolatban van a frekvenciával. Ha csökkentjük az agyhullámok frekvenciáját, akkor kevesebb energiával gondolkodhatunk, és ezért a biofizikai távolbalátáshoz szükséges közvetítő eszköz hatékonyabb.

Annak megértéséhez, hogy mi történik az RMCT hatások elektromágneses sávszélességén túl, bizonyos fizikai törvényszerűségeket újra kell gondolni. A XX. század elején alkotta meg Einstein az általános relativitás-elméletet, amely a tér-idő görbületet összekapcsolta a gravitációval. Einstein úgy találta, hogy a tömeg-energia összege (energy-momentum tensor) nem egyenlő az úgynevezett Ricci-tensor-ral. Einsteinnek ezért egyenletét ki kellett egyensúlyoznia.Turan Rifat arra kereste a választ, hogy ennek miért kell így lennie? Mert ha így van, akkor az arra utal, hogy a valóság kettős természetű. A valóság kettős természetéről már sokat írtak. Ezért Turan Rifat úgy vélte, hogy a távolbalátás lehet az a biofizikai mezőhatás, amely átlép ebbe a párhuzamos valóságba. Ha pedig ez így van, akkor az emberiség mai tudása a valóság természetéről eléggé korlátozott, és csaknem vak ezzel a második valósággal szemben, amely érintkezik az elsővel, a sajátjával, és ez a második csak a kvantumok világában válik megismerhetővé az emberek számára. (A kvantum a fizikában az anyagi részecskét, illetve a hozzá tartozó mennyiséget jelöli. A kvantumbiológia pedig a biológiának az irányzata, amely a biológiai jelenségek értelmezésére a kvantumfizika elveit és módszereit alkalmazza. A kvantumelmélet pedig az anyagi jelenségek egységes magyarázatát célzó olyan mikrofizikai elmélet, amely az energia és más fizikai mennyiségek kvantumtermészetét, azaz meghatározott, elkülönült adagokból álló tulajdonságát veszi alapul. D. J.)

Ezt a párhuzamos valóságot az ébren álmodásban, a testen kívüli tapasztalatokban észlelhetjük. Az ausztráliai bennszülöttek sokat tudnak az álomban megnyilvánuló tisztánlátásról. A távolbalátók újra tanulják azokat a képességeket, amelyekkel őseik ezer évvel ezelőtt még rendelkeztek. Turan Rifat kísérletek alapján úgy gondolja, hogy az álomban megnyilvánuló valóság (dreamtime reality) nem elektromágneses természetű, de elektromágneses mezők hatásaiból tevődik össze. Ezek a mezőhatások képezik a biofizikai, a biotronikus és a bioplazmikus jelenségek alapját. Az Amerikában alkalmazott elektronikus RMCT agykontroll eszközök és fegyverek utánozzák ezeket a magasabbrendű elektromágneses mezőhatásokat.

A psi-gének kiválasztódása

Feltételezhető, hogy a távolbalátás jelentősen segíthette a gyűjtögető, vadászó életmódot folytató embereket. A vadásznak, aki nagy távolságból felismerte a vadat, nagyobb esélye volt a túlélésre. Ez arra is utal, hogy a psi-génekkel rendelkezők kiválasztódtak. Ezért a gyűjtögető, vadászó időszakban az ember psi-génjei erősödtek. A földművelésre való áttéréssel ez a kiválasztódási kényszer csökkent. A magas kultúrák embere bizonyos fokig elveszítette psi-génjeit, miközben Ausztrália őslakói, vagy a Kalahári-sivatag busmanjai még mindig rendelkeznek a távolbalátás képességével. Csak azokban a kultúrákban maradtak fenn nagy számban psi-génnel rendelkező egyedek, amelyekben nem üldözték a paranormális képességeket. Az észak-amerikai indiánok például tiszteletben tartották ezeket a képességeket. Európában, a középkorban üldözték azokat a nőket, akik psi-génekkel rendelkeztek és a boszorkányégetés kiszelektálta őket a lakosságból. Turan Rifat úgy gondolja, hogy az európai férfiak körében több psi-génnel rendelkezőt lehetne ma találni, mint a nők között.

Az egykori Szovjetunióban évtizedeken át folytak a kutatások a psi-génekkel. A KGB ügynökei azt az utasítást kapták, hogy gyűjtsék össze azokat a személyeket, akik paranormális képességeket mutatnak, hogy bekapcsolhassák őket a parapszichológiai kutatásokba. Amerikában csak az 1960-as években kezdték meg az ezirányú tevékenységet, és a kutatást a "new age" jelenségeire és módszereire alapozták, ezért a biofizikai mező-jelenségek terén nem értek el áttörést, mert a "new age"-gondolkodás akadályozta a tudományos megközelítést. 1995-ben fordulat történt a biofizikai RMCT irányában. Ennek a fordulatnak az álcázására a CIA kibocsátott olyan félrevezető nyilatkozatot, amely szerint az Egyesült Államokban abbahagyták a biofizikai RMCT-vel kapcsolatos kísérleteket.

Turan Rifat arra az eredményre jutott, hogy léteznek elsődleges és másodlagos psi-gének. Az elsődleges psi-gének azok, amelyek fokozzák az RMCT képességet specifikus gének segítségével (ezek úgy működnek, mint biofizikai elemek), továbbá más olyan jelenségek segítségével, amelyek a biofizikai folyamatban, a raktározásban és a hasznosításban észlelhetőek. A másodlagos psi-gének azok, amelyek megkönnyítik a biofizikai integrációt a szervezettel, és amelyek genetikailag meghatározzák a gazdagabb ideghálózatokat, és az idegrendszer magasabb rendű működését, hogy csatlakozhasson a biofizikai energiához. Úgy tűnik tehát, hogy bizonyos emberi testek a természetes pszichotronikus generátorokhoz hasonlóan működnek, és képesek a psi-energia tárolására.

A rejtett távolbalátó képességek bekapcsolása

A nyugati ember általános stressz-szintje magas, és emiatt a rendkívül erős neurohormonális és elektromos ingerek úgy tűnik, hogy kikapcsolják a psi-géneket. A túlzott ingerlés következtében átkapcsol a daganatképző génekhez (oncogenes) és ez rákbetegséget okoz. Ez egyben azt is jelenti, hogy a természetfelettinek tekintett paranormális képességek ritkák az átlagnépességben, és nincs meg az a gyakorisága, amely szükséges lenne a tudományos igazolásához. Mindebből az is következik, hogy a stressz csökkentésére lenne szükség ahhoz, hogy ne kapcsolja ki a psi-géneket, és így ne akadályozza a távolbalátási képességet.

Turan Rifat úgy látja, hogy új mentális software-re (memes) van szükség a távolbalátó programok elvégzéséhez azért, hogy a psi-jelenségekben megnöveljék a jelzés-zaj arányt (signal-to-noise ratio). Az új mentális software megtanulása szükséges a negatív visszacsatolási ciklus kikapcsolásához, amely az embereket izgalmi állapotban tartja. Mindez elengedhetetlenül fontos a távolbalátás létesítéséhez. Ennek a módszernek szerves részét alkotja a biofizikai energia felszabadításának a technikája, és a távolbalátási képességek fejlesztése.

Mivel az emberek munka közben használják fel biofizikai energiájuk nagy részét, ezért a távolbalátási tréning keretében meg kell mutatni az embereknek, hogy a psi-képességeket aktivizáló memes elősegíti a természetfeletti paranormális képességek aktivizálását. Ha valaki hatékonyabb a munkában, akkor több biofizikai energiája marad a munka utáni időszakra, amelyet a távolbalátáshoz szükséges biofizikai test fejlesztésére fordíthat.

Az agy megtisztításának "mozi módszere" (cinema method) a távolbalátást, mint mozgóképet használja és ez a következő lépés. Amikor a mozi vásznát figyeljük, akkor abbahagyjuk a társalgást. Ez kikapcsolja azt a mentális párbeszédet, ami szakadatlanul folyik a fejünkben. A mentális csend a második fő előfeltétele a távolbalátásnak. Az első a szokásos elernyedés, ellazulás (habitual relaxation), amelyet el lehet érni a psi-képességekre alkalmassá tevő stresszkezelési technikákkal. Az agy tehermentesítése, a figyelemnek a távolbalátásra történő összpontosítása érdekében, a biofizikai RMCT kifejlesztésének a leghatékonyabb módja. A távolbalátás tanulmányozásához az irányított figyelem az érzékelés megfelelő felhasználása. Amikor létrejön az irányított figyelem, akkor azt igénybe lehet venni nagytávolságú távolbalátásra. Először ismert helyekre vonatkozóan kell begyakorolni. Később már kevésbé ismert helyszínekkel kapcsolatosan.

Turan Rifat megvizsgálta közelebbről azt a jelenséget, hogy a távolbalátó egyszerre két helyen van jelen. Egyidőben lehet gyakorolni a fizikai érzékelést és észlelést a távolbalátással. Ennek drámai vonatkozásai vannak, mert azt jelenti, hogy az emberi agy és a biofizikai mezőhatások egymástól elkülönülve szerezhetnek tudomást a külvilágról.

Újrakonstuálni a DNS-t

(A DNS, vagyis a dezoxiribonukleinsav a sejtmag, ezen belül a kromoszómák egyik legfontosabb, a fehérjeszintézist irányító alapanyaga, amelynek döntő szerepe van az öröklésben. D. J.)

Dr. Gerald Edelman neurofiziológus dolgozta ki a neurális Darwinizmus elméletét. Eszerint az idegsejtek a természetes kiválasztódás keretében versengenek egymással, és ebben a folyamatban a kiválasztódó idegsejt-csoportok neuron-hálózatokat formálnak, amelyek az elsődleges tudat képességével bírnak. E folyamat ismétlődése révén kifejlődik a legmagasabb rendű tudat, ami elvezet az emberi értelemhez. Figyelemmel dr. Ross Adey már ismertetett kutatási eredményeire, arra is következtethetünk, hogy az agy képes a gondolkodásra, biofizikai mezőhatások nélkül. De ezek a biofizikai mezőhatások a kálcium-kibocsátással modulált idegi képesség révén kölcsönhatásba léphetnek az aggyal, szinergetikus módon. (A szinergizmus több tényező egymást befolyásoló együttes, de változó hatása, egyes jelenségek létrejöttének és egyes élőlények életbemaradásának a feltétele. D. J.) A távolbalátással és a testen kívüli tapasztalatokkal kapcsolatos kutatás arra utal, hogy a biofizikai mezőhatásoknak magas szintű tudatosságuk van. A biofizikai mezőhatásokban megjelenő és magasrendű tudatra utaló mechanizmus a morfogenetikus mezőkben lezajló hasonló jellegű, darwini kiválasztódási folyamatokból származik. (A morfológia a biológiának az élő szervezetek és az egyes szervek alakjával és felépítésével foglalkozó része. D. J.)

Az emberi génállomány nem tartalmaz elég információt ahhoz, hogy egy "blastocyst"-et (csírahólyag, blastula) átalakítson embrióvá. Morfogenetikus mezőhatások szükségesek ahhoz, hogy bekapcsolják a specifikus géncsoportokat a "blastocyst"-ben. Azt történik, hogy a biofizikai, morfogenetikus mezők egyes géneket bekapcsolnak, másokat pedig kikapcsolnak attól függően, hogy hogyan helyezkednek el térben és időben. A biofizikai mezők tehát nagymennyiségű olyan információt tartalmaznak, amelyek az emberi génállományban nincsenek benne, és hogy a biofizikai mezők ellenőrizésük alatt tarthatják a géneket. Turan Rifat ebből arra következtetett, hogy a távolbalátás praktizálóinál magas szintet ért el a morfogenetikus mezők kifejlődése. A morfogenetikus mezők is tovább fejlődhetnek az elsődleges tudati szintről a magasabb rendű tudat szintjére. Ez már lehetővé teszi a nagyhatású távolbalátási képességeket, de még ennél is fontosabb, hogy a psi-képességű egyének ki- és be tudják kapcsolni génjeiket. Rifat kifejlesztett egy technikát, amelyetparanormális pszichoneurális immunológiának (paranormal psychoneural immunology) nevezett el. Ennek keretében az RMCT-t használják ahhoz, hogy a morfogenetikus mezőhatásokat a magasrendű tudatosság szintjére emeljék. Ahogyan egy génbetegségben szenvedő betegnek a génje átalakulhat természetes módon normális változatú génné, ugyanúgy az emberi genom is változtatható az élő szervezetben. Az RMCT-t fel lehet használni az ember saját genom-jának a megváltoztatására. Úgy tűnik, hogy a theta-állapot teszi lehetővé a psi-képességekkel rendelkezők számára, hogy újraírják saját DNS-üket.

Turan Rifat ezirányú kísérletei során a kromoszómák végén található telomereket próbálta meg stimulálni. Mivel a telomerek elvesztése kapcsolatban áll az öregedéssel, a telomerek teljesítményének a fokozása úgy lassíthatja az öregedést, hogy nem kell igénybe venni a gyógyszerekkel való megfiatalítási módszereket a velük járó kockázatokkal együtt.

 Gazdaság&Politika      Emberi sorsok      Ezoterika      Botrányok      Könyvek      Testi-Lelki egészség      Agykontroll      Erotika

A kilencvenes évek közepén, végén került hazánkba az agykontroll-tudománya. Az ún. Silva-féle módszer. A köztudatba pár évvel később ivódott be és szinte 'divattá' vált az  arra fogékonyak körében. Általában öngyógyításra, testi-lelki bajok enyhítésére használták, használják ma is az emberek.

Volt azonban néhány kisebb csoport, akik továbbvitték e módszert, és kíváncsiak voltak, mit lehet kihozni az emberi elméből...egyszerű, gépek nélküli tudat, elme programozással.

Úgy gondolták, hogy a legkönnyebben gyermeki tudatot, agyat lehet programozni.

Néhány agykontrollal ismerkedő általános iskolai tanár hazánkban is belépett ilyen csoportokba. A módszert aztán irodalom, vagy földrajz, esetleg biológia órán ismertette a diákokkal.

Természetesen sok diák örült annak, hogy nem a száraz tananyagot tömik a fejükbe, hanem 'lightos' órát tartanak.

Az emberi agy sokkal többre képes mint amire használjuk. De vajon mi mindenre?

Előfordult már veled, hogy megérezted előre, hogy hamarosan hívnak telefonon? És valóban pár másodperccel később már meg is csörrent a telefonod?

Hogy lehet ez? Véletlen csupán?

A legegyszerűbb így magyarázni, és menni tovább a dolgunkra. De mi van ha e mögött sokkal több áll, mint puszta véletlen?

Akik mélyebben foglalkoznak agykontrollal, azok tudják, hogy az elme határai végtelenek. Egyszerűbben leírva: elméd bárhová kiterjesztheted és azzal bármilyen ingert, hatást képes vagy befogadni, és feldolgozni.

Misztikusan hangzik?

Térjünk vissza az agykontroll csoporthoz.

A tanárok, akiknek gyorsabb tanulást, jobb teljesítményt ígértek, szép lassan elkezdték oktatni az agy programozását a diákoknak. Hamar kiderült, hogy mely diákok fogékonyak a módszerre, és kik azok, akik csak 'elbliccelik' az órát.

Sajnos csak kevés ilyen belépett tanár ismerhette meg a törekvés mögött húzódó valódi célt. Mi volt ez?

Keresés. Kerestek olyan könnyen programozható diákokat, akik elméje nyitott volt még. Mit jelent ez? Az agykontroll mindenki számára elkezdhető, bármilyen életkorban, de agyunk bizonyos funkciói ettől még zárva maradnak. Olyan gyerekeket kerestek, akik agyának ez a funkciója még nem volt bezáródva.

A teszt

Néhány tanárnak percre pontosan le kellett jelenteni a csoporthoz, hogy mikor tart agykontroll-foglalkozást a diákoknak.

A csoport ekkor egy igen távoli helyen szintén gyakorlatot tartott. A cél az volt, hogy a diákok, vagy közülük néhány diák képes-e kapcsolatot találni a másik csoporttal. Természetesen sem a tanár, sem a diákok nem tudtak erről.

A tanárnak megadták az aznapi feladatot. Diákjai elméjét meg kellett nyitni, ellazulni, a teljes nyugodtság állapotában megjeleníteni elméjük kivetítőjét, és meglátni azt, ami sokaknak csak sötétség volt.

A gyakorlat végén a diákoknak le kellett írniuk, hogy a meditáció során mit éreztek, és ha láttak, akkor mit láttak elméjük kivetítőjén.

A legtöbb diák csak érzéseit írta le pár mondatban. Amit általában a meditáló emberek szoktak érezni: könnyű voltam, ellazultam..fájt a fejem, de már elmúlt...láttam magam előtt egy szép kertet, vagy egy patakot, ami szépen nyugodtan csordogált...stb.

De voltak néhányan akik furcsa dolgokat észleltek a foglalkozás során. Számokat láttak, szavakat, és olyan képeket amiket eddigi életük során nem. Pl. a 7. osztályos diák leírta, hogy New Yorki múzeum, x termében a 24. képet látta, és alá volt írva angolul, hogy the impression 1776.

A tanár begyűjtötte a kis dolgozatokat, bal fölső sarokban a diák nevével és elküldte a csoportnak.

Azt követően a tanár egyre ritkábban tartott agykontroll órákat.

A legtöbb ilyen tanár 1-2 éven belül szív és érrendszeri betegségben elhunyt. Csak a diákok vannak még életben. Azok a diákok, akik jól láttak elméjükkel, néhány éven át kontroll alá kerültek. Az ő életük ezzel megpecsételődött.

De kik ők? Hányan voltak itt Magyarországon, és hová fejlődött a tudatuk?

Hamarosan folytatom....