Az oldal megtekintéséhez Internet Explorer, vagy Google Chrome böngésző javasolt!

Érdekességek

„Férfi és nő hogyan is érthetnék meg egymást, hisz mind a kettő mást akar - a férfi a nőt, a nő férfit..."


Gondolatolvasó gép

Hírfolyam

Titkosszolgálatok nyomában a Műszaki Egyetem?

 

A BME Crysys biztonsági laborjának kutatói fedezték fel azt a Duqu nevű roppant veszélyes számítógépes vírust, amelynek szerzői szinte biztosan azok lehetnek, akik az iráni atomprogramot megtámadó hírhedt Stuxnet „férget" létrehozták.

 

 

Az egyetemen bukkantak a vírusra (rektori.bme.hu)

A Stuxnet volt az, amely Irán atomerőműveinek számítógépes rendszerébe hatolva hónapokkal, ha nem évekkel vetette vissza az arab ország atomfegyverprogramját.

 

A folyton mutálódó vírust hónapok elteltével sem sikerült teljesen kiirtani.

 

A szakértők szerint a vírusos támadás mögött külföldi titkosszolgálat állhat.

 

 A BME által felfedezett Duqu vírus forráskódja szinte teljesen megegyezik a Stuxnetével, tehát nagyon valószínű, hogy a mögött is ugyanazok a személyek állhatnak.

 

A Duqu a Microsoft Word program egy biztonsági rését kihasználva fejti ki kártékony hatását: a számítógépes rendszerbe bejutva értékes adatot, információt lop észrevétlenül.

 

Az ipari kémkedésre használt vírus azóta már tucatnyi országban felbukkant, azt azonban még nem sikerült megfejteni, hogy kinek a számára küldte tovább a megszerzett érzékeny adatokat.

A gondolatolvasó gép

Alan Yu, amerikai állampolgár korábban a tajvani hadsereg alezredese volt és a tajpeji Nemzetvédelmi Minisztériumban dolgozott, mint a hadsereg egyik gazdasági vezetője. Újdonsült amerikai állampolgárként nagyon büszke választott hazájára, és hisz azokban a nemes elvekben, amelyeket az Egyesült Államok alapító atyái, a történelem egyik legnagyszerűbb alkotásában, az Amerikai Alkotmányban rögzítettek. Alan Yu alaposan áttanulmányozta Julianne McKinney-nek a hadsereg hírszerzőszolgálata korábbi tisztjének azt az 1992-ben publikált jelentését, amely a "Microwaves Harassment and Mind ControlExperimentation - Mikrohullámú zaklatás és agykontroll kísérletezés" címet viselte.

Az FBI szóvivője is elismerte: sokan fordulnak a szövetségi rendőrséghez azzal a kéréssel, hogy nyújtsanak nekik segítséget, mert rádióhullámokkal zaklatják őket és a fejükön belül hangokat hallanak. Alan Yu a saját cikkére is utal, amely "Freedom of your Privacy and Thoughts" - "A magánszféra és a gondolatok szabadsága" címmel jelent meg. Ebben kifejti, hogy mikrohullámon keresztül indukált hangokkal valóban elmezavarba lehet kergetni embereket és igen sok autót felszereltek elektromágneses hullámokat kibocsátó készülékekkel, amelyekkel gyötörni tudják az embereket.

Önmagától adódik a kérdés, hogy miért fordulhatnak elő ilyen jelenségek. Miért engedi ezt meg a társadalom? Miért nem követelik az állampolgárok a Kongresszustól, hogy hozzon olyan törvényeket, amelyek szabályozzák ennek a technikának a használatát? Igaz-e az, hogy csak ilyen eszközök és technikák alkalmazásával biztosítható az ország védelme?

Ez az új gépezet egyelőre nem kellően ismert a nagyközönség számára. A neve: Mind Reading Machine, vagy röviden Mind Machine - azaz gondolatolvasó gépezet vagy gondolatgép. Ha ezt az eszközt törvényi korlátok nélkül lehet alkalmazni, akkor az sérti az Amerikai Alkotmányban garantált alapvető emberi- és szabadságjogokat.

Mi a gondolatolvasó gép?

Ez lényegében egy elektromágneses sugárzást kibocsátó szerkezet. Alan Yu ennek a gépezetnek a létezéséről először 1970-ben szerzett tudomást, amikor aSouth China Morning Post című lap beszámolt arról, hogy az amerikai University of Maryland kutatói feltaláltak egy olyan gépezetet, amely képes elolvasni a másik ember gondolatait. A találmány eredeti célja az volt, hogy elősegítse a súlyos autóbalesetek áldozatainak a kihallgatását. Ugyanis a súlyosan sérültek nem tudtak beszélni, de feltételezhető volt, hogy gondolkodnak. A CIA hamar felismerte, hogy ez fontos találmány és megvásárolta a szabadalmat.

1984. tavaszán Alan Yu kezébe került egy dokumentum arról, hogy a tajvani katonai rendőrség vásárolt ilyen gondolatolvasó gépet az Egyesült Államoktól. Ezt Tajvanban Psychological Language Machine-nek, Pszichológiai Nyelvgépnek nevezték. A dokumentum azért került Alan Yu-hoz, mert neki kellett - mint gazdasági tisztnek - jóváhagynia, hogy pótalkatrészeket vásároljanak a meghibásodott gépekhez. Még mielőtt Alan Yu kivándorolt az Egyesült Államokba, ez a "Pszichológiai Nyelvgép" a tajvani biztonsági szervezetek leghatékonyabb eszközévé vált.

Az egykori tajvani tiszt, a következő tények alapján következtetett arra, hogy az "EMR - Mind Machine" (Elektromagnetic Radiation Mind Machine - Elektromágneses sugárzással működő gondolatgép) valóban elektromágneses sugárzással működtetett eszköz:

Ismert olyan személyt Tajvanon, akit ezzel az eszközzel követtek nyomon. Az illető "szívgyengeség" következtében meghalt 1988-ban, 35 éves korában. Mivel egészségi állapota kifogástalan volt, és ebben az időben egy zászlóalj élén állt, arra lehetett következtetni, hogy a mikrohullámú fegyver alkalmazása következtében halt meg. Ehhez hasonló ölési technikáról számolt be Dr. Allan Frey, a Cornell Egyetem kutatója. Onnan lehet tudni, hogy sugárfegyverről van szó, mert át tud hatolni nemcsak a fa, a tégla és a fém falakon - de még a betonon is.

Tajvanban a földrengés-veszély miatt a legtöbb ház megerősített betonból készül. Ezért kizárólag elektromágneses-sugárzással működő szerkezet volt képes Tajvanban távirányítással felderíteni egy adott célszemély gondolatait.

Ugyanezt támasztja alá a biológia tudománya is, amely szerint csak az elektromágneses hullámok képesek befolyásolni az emberi test különböző működési folyamatait, a test elektromossága révén.

Egy harmadik érv, amelyik alátámasztotta Alan Yu feltételezéseit a fegyverrel kapcsolatban, hogy a vezető szovjet, illetve orosz agykontroll-kutató intézetek már az 1950-es és 60-as években is az elektromágneses hullámokat kutatták. Orosz tudósok fedezték fel először, hogy az elektromágneses hullámokat agykontroll céljára lehetne használni.

Az emberi magatartás befolyásolására végzett CIA kísérleteknél kezdetben a kísérleti állat agyába elektródákat helyeztek, amelyeket aztán elektromos jelzésekkel stimuláltak. Így pontosan feltérképezték az agy működését. Dr. Stephen Aldrich pedig elektromos és rádiójeleket használt arra a célra, hogy távirányítással jutasson el jeleket a kísérleti állatok agyába beültetetett inplantátumokhoz.

Ötödik érvként hivatkozik Alan Yu Dr. José Delgado-nak, a Yale Egyetem professzorának az ESB-kísérleteire (Electrical Stimulation of the Brain). Delgado bebizonyította, hogy radarral több kilométer távolságra meg tud találni egy legyet és 40 kilométer távolságban is egy személyt. Ezért kezdtek el kísérletezni azzal, hogy nagyon pontos elektromágneses sugárral (EMR) befolyásolják az agyműködést, az ESB-hez hasonlóan. Ezért Delgado az 1970-es években az ESB-ről áttért az EMR-re. Delgado ELF-hullámhosszat (Extremly Low Frequency) használt álmosság előidézéséhez vagy mániákus viselkedés kiváltására a majmoknál.

A mikrohullámú frekvenciák alkalmasak a beszéd formájában való üzenet továbbítására az emberi agyba. Ezért rendszeresítették az elektromágneses hullámok, vagyis a rádióhullámok alkalmazását az emberek hipnotizálására és gondolataik megváltoztatására.

Hetedik érvként Alan Yu hivatkozik arra, hogy az ELF-hullámok alkalmasak az emberi gondolatok elfolytására, az emberi magatartás megváltoztatására, az akarat befolyásolására. A fentieket azért részleteztük, mert ezek támasztják alá azt, hogy a gondolatolvasó gép elektromágneses sugárzás segítségével működik.

Miért kegyetlenek az agykontroll gépek kezelői?

Az említett működtetési elmélet, a képzés, a gyakorlati ismeretek és a személyi tulajdonságok alapján az agykontroll gép kezelőjét legalább hat ismérv különbözteti meg a többi embertől:

1. Másképp viszonyulnak az adott társadalomban érvényesülő erkölcsi és jogi rendhez, és ennek megfelelően más szempontok szerint határozzák meg, hogy mi a jó és mi a rossz. A szokásos társadalmi elvárás az, hogy a jogkövető állampolgárok védelemben részesüljenek, és büntetést kapjanak azok, akik megszegik a jogszabályokat. Az agykontroll gép kezelőinek a gyakorlati mércéje, csaknem pontosan az ellenkezője ennek. A saját elképzeléseik szerint határozzák meg, hogy mi a jó és mi a rossz, és ebben a vonatkozásban figyelmen kívül hagyják az érvényes jogot. Egy bűnöző jónak tűnhet az agykontroll gép kezelője számára, ha ő annak magatartását előre tudja jelezni, olvasni tudja a gondolatait, és ha ez a bűnöző nem veszélyezteti annak a hatalmi csoportnak az érdekeit, amelyet az agykontroll-gépek kezelői kiszolgálnak. Ezért a kezelők nem fogják bántalmazni az ilyen bűnöző célszemélyt. Ezzel szemben a jogtisztelő polgárt rossznak tekintik, ha magatartása kiszámíthatatlan, és ha az ilyen személy valamilyen formában szemben áll, vagy veszélyezteti a hatalmi csoport érdekeit. Ebből következik, hogy a kezelők lehetőleg eltávolítják az útból azt a jogkövető állampolgárt, akinek a magatartása valamilyen formában biztonsági kockázatot jelenthet az agykontroll gépkezelők számára.

2. Az agykontroll-gép-kezelőknek két arcuk van, illetve úgy képezték ki őket, hogy több személyiségük legyen. Az agykontroll-gép-kezelők otthonukban teljesen normálisan élnek, úgy viselkednek mint a többi ember, szeretik gyermekeiket és gondoskodnak családjukról. Amikor azonban munkába állnak az agykontroll-gépek irányító-központjában, vagy a saját gépüket használják, akkor teljesen más emberré vállnak. Erkölcsi értékeik, lelkiismeretük felfüggesztődik, és megszűnik a tiszteletük az emberi jogok és az emberi életek iránt. Olyan ez, mintha teljesen más emberré alakulnának át, eltérő személyiséggel. Olyan hatalmi helyzetbe kerülnek, amely aktivizálja személyiségük sötét oldalát. Ezek az agykontroll-gép- kezelők kínoznak, gyötörnek, fenyegetnek, erőszakot alkalmaznak, megaláznak, elcsábítanak, agymosást alkalmaznak, a kezükben lévő láthatatlan sugarakkal, amelyek ún. "non-lethal weapons"ként, vagyis nem halált okozó fegyverként vetnek be. Csak azt a célt tartják szem előtt, hogy eltávolítsák azokat a személyeket, akik az agy feletti uralmuk útjában áll.

3. Az agykontroll-gép-kezelők többsége a társadalom felett álló, hatalmat gyakorló személynek tekinti magát. Különösen érvényes ez akkor, amikor az irányító-központban vannak. Azokat, akiknek az agyát célba veszik, gyermeknek tekintik, akik egészen addig békésen élhetnek, amíg nem bosszantják fel őket, és nem veszélyeztetik az ő, és az általuk szolgált hatalmi struktúra érdekeit. Ezek a kezelők megfigyelhetik az emberek legbensőségesebb titkait, el tudják olvasni a gondolatait, és súlyosan bántalmazhatják őket a láthatatlan sugárzással, anélkül, hogy az áldozatok arról bármit is tudnának. A gyanútlan emberek teljesen az ellenőrzésük alatt állnak. Minthogy nincs meg a nyilvánosság, és nem érvényesül a közvélemény nyomása, ezért olyan jogszabályok sem születtek, amelyek korlátoznák és szabályoznák az agykontroll gépek működtetőinek a tevékenységét. Ilyen jogszabályok hiányában a legnagyobb titokban azt tehetnek, amit akarnak. Ez a helyzet alakítja ki bennük azt a hiedelmet, hogy ők a jog felett állnak és érinthetetlenek. A közösség szolgái helyett önkényúrnak, a többi állampolgár felett állónak tekintik magukat.

4. Az agykontroll-gép-működtetők nem tekintik magukat a kormányzat szerves részének. Úgy gondolják, hogy nem tartoznak semmilyen konkrét országhoz, vagy nemzethez. A gépezet működtetői készek bármely ország bármely polgárát kiiktatni, ha veszélyeztetné egyrészt az agykontrollt, másrészt azt a hatalmi struktúrát, amelyet az kiszolgál. Ezért a különböző országok agykontroll-gép-kezelői szorosan együttműködnek egymással és kicserélik egymás között az állampolgáraikra vonatkozó információkat.

5. Az agykontroll-rendszer biztonságának a megőrzését működtetői fontosabbnak tekintik, mint az adott ország alkotmányának a betartását. Az általuk alkalmazott gyakorlatból arra lehet következtetni, hogy az erőszakban és a kényszerítésben hisznek. Biztonságot ad nekik, hogy a sugárzás láthatatlan, zajtalan, s külső sérülési nyomokat nem hagy. Fizikai kapcsolat nem kell hozzá, és így nem lehet bizonyítékokat találni a bűnös zaklatásra. Ezért a jog eszközeivel nem lehet őket felelősségre vonni.

6. Az agykontroll-gépek-működtetői a sztálinizmus egyfajta változatát gyakorolják. A politikai sztálinizmus csak az anyagi javakat osztotta el kényszer útján, az agykontroll gépezet működtetői viszont az élet és halál felett rendelkeznek, és tetszés szerint tudják befolyásolni az ellenőrzött célszemélyek egészségi állapotát.

Miért jelent súlyos problémát az agykontroll-működtető-csoport a társadalom számára? Megszűnik az egyén magánszférája, amikor az agykontroll-gépezet ellenőrzése alá kerül. Oly módon ellenőrzik elektromágneses sugárzással, hogy erről egyáltalán nincs tudomása. A gépezettel összegyűjtött agyhullámok ugyancsak elektromágneses sugárzás útján bekerülnek a központi vezérlőegységbe, ahol a processzor ezeket az agyhullámokat szavakká és képekké alakítja át. Ezek aztán megjelennek a kijelző készüléken, és lehetővé válik elolvasásuk és elemzésük a monitorról. Ezt a gépezetet éjjel-nappal lehet működtetni, vagyis a célszemély gondolatait folyamatosan megfigyelés alatt lehet tartani. Egy vadidegen személy elolvashatja másnak még az álmait is, és megtudhatja legszemélyesebb titkait. Ha tehát egy agykontrollt használó nyomozó megfelelő közelségbe kerül, akkor már nem lehet a magánszférába menekülni, mert az megszűnik létezni.

Hogyan működik az agykontroll-gép?

Először is el kell helyezni két szerkezetet, két különböző szögből. Ezt követően mindkét szerkezet kibocsát magas intenzitású sugárzást, amely keresztezi a célszemély agyát. Az egyik gépezet kibocsátja a sugárzást, a másik oldalon elhelyezett gépezet pedig felfogja és értelmezi a kapott információkat. Miután a célszemély agyhullámait továbbították a központi vezérlőegységbe, azt lefordítják szavakra és képekre, amely aztán megjelenik a kezelő előtt lévő monitoron.

 

EMR (Elektromagnetikus hullámok)

Az agykontroll gépezet működési vázlata

Agykontroll alá vett célszemély

Akkor lehet legjobban olvasni a gondolatokat, amikor a célszemély alszik, mivel, ilyenkor van a legkevésbé lehetősége arra, hogy kontrollálja a saját tudatát. Az agykontroll gép kezelője ilyenkor még azt is befolyásolni tudja, hogy miről álmodjon. Ezért az információgyűjtés főleg éjszaka történik. Ez nem változtat azon, hogy éber állapotban is el lehet olvasni a célszemély gondolatait. Ha a nyomozást végző kezelők valamilyen speciális információra kíváncsiak, akkor aktívan is irányíthatják a célszemély gondolatait, azért, hogy olyan témákra gondoljon, amelyek fontosak a számukra. Az EMR-agykontroll gép nemcsak arra képes, hogy dekódolja az agyműködés hullámmintáit, hanem arra is, hogy az agyban meghatározott bioelektromos folyamatokat idézzen elő elektromágneses sugárzással. Így például, ha a nyomozó egy képet továbbít a célszemély agyába, ez arra készteti az illetőt, hogy erről a képről kezdjen el gondolkodni és ennek kapcsán információkhoz juttathatja az agykontroll gép kezelőjét. Ez lehetővé teszi a célszemély személyiségének a feltérképezését és élettörténetének a részletei is megismerhetővé válnak. Ha például ily módon továbbítják az agyába egy nő vagy egy férfi meztelen képét, akkor a kapott reagálásból megtudhatja, hogy melyek a célszemély szexuális preferenciái.

A San Diego-i Kórház egyik tanulmánya szerint a célszemély agymintáinak a komputeres elemzésével 80%-os biztonsággal meg lehet mondani, hogy egy adott kép ismerős volt-e a vizsgált személynek, vagy sem. Így térképezték fel azokat a bio-elektromos hullámmintákat, amelyek egy meghatározott képnek felelnek meg. Ha ezeket a hullám-együtteseket továbbítják a célszemély agyába, akkor abban megjelenik ez a kép.

A fentieken túlmenően azt is figyelembe kell venni, hogy az agykontroll-gépezet által kilövelt sugárzás nemcsak káros a szervezetre, de halált is okozhat. Amikor az agykontroll-gépezetet magas frekvencián működtetik, kiolthatja az életet. A magas frekvenciájú sugárnyaláb irányítható a fejre, vagy a testre. Ha a célpont a fej, akkor a központi idegrendszer károsodik; ha a célpont a test, akkor a sugárzás fókuszában lévő szerv károsodik. Ha például a szív a célpont, akkor az szívbántalmakat okozhat. Sőt, úgy ölhet meg valakit, hogy természetes halálnak tűnik.

Abban az esetben is, ha az agykontroll gépezetet nem különlegesen magas frekvenciával működtetik, a sugárzásnak való tartós kitettség megbetegíthet valakit, és lassan a halálát okozhatja. Azok a neurológusok, akik részt vettek a magatartás megváltoztatását célzó kísérletekben, azt is megvizsgálták, hogy miként lehet mikrohullámú fegyverekkel - a láthatatlan sugárzással - hatékonyan megkárosítani a célszemély idegrendszerét.

A hatóságok részéről azonban kitérő válaszokat adnak, amikor a sugárzásnak kitett személyek panaszt tesznek.

Az FBI szóvivője elismerte, hogy nagyszámban fordultak a Szövetségi Nyomozóirodához segítségért olyan személyek, akik úgy hiszik, hogy rádióhullámokkal lövik őket ("zapped by radio vawes"). Ezeknek az áldozatoknak a panaszait azonban általában mentális problémaként kezelik, és nem folytatnak vizsgálatot az ügyükben. Vannak természetesen félrevezető magyarázatok is. Ezek szerint, ha bizonyos emberek úgy gondolják, hogy véletlenszerű elektromos kisülés révén erős sugárzást kaptak, akkor ez nem lehet igaz, mert közismert, hogy a "villám soha sem csap még egyszer ugyanarra a helyre". Ez azért van, mert a villám törvényszerűen a legmagasabb pontot érinti és miután törvényszerűen még egyszer ugyanarra a helyre nem csap be, ezért más veszi át a legmagasabb pont funkcióját.

Ugyanezen logika alapján, ha valakinek az agyát rendszeresen éri sugárzás formájában "fejlövés" vagy "villámcsapás" elektromágneses hullámok formájában, azt nem lehet véletlennek tekinteni. Ezt csak úgy lehet értelmezni, hogy fegyverként használt elektromágneses sugárnyaláb célkeresztjébe került, amelynek a segítségével egy ember képes veszélyeztetni egy másik embert. Ha tehát ezek az erős elektromos kisülések úgy kerültek kialakításra, hogy egy másik embernek sérelmet okoznak, illetve kínozni lehet vele - akkor azokat fegyvernek lehet tekinteni. Ezek az angol terminológia szerint "non-lethal weapons"-nek, nem halálos fegyvernek nevezett eszközök felölelik többek között a "high power microvawes"-t (nagy erejű mikrohullámokat), amelyek nem hősugarak formájában kerülnek kibocsátásra, az "electromagnetic pulse generator"-t (elektromágneses impulzus-generátort), az "infrasound-ot (a hallhatónál alacsonyabb frekvenciájú hang-ot), az "isotopic radiator"-t (minden irányban hasonló módon sugárzó adóantennát) és az ehhez hasonló szupermodern eszközöket és technikákat.

Ezekről a fegyverekről csak meghatározott állami és kormányzati intézmények tudnak. A polgári lakosság lényegében teljesen tájékozatlan ezen a területen. Akik tehát ezeket a fegyvereket a gyakorlatban alkalmazzák, az állam alkalmazottai kell, hogy legyenek. Ezek az állami tisztségviselők, amikor ezeket a fegyvereket bevetik, megszegik az amerikai Alkotmány rendelkezéseit, a polgári szabadságjogokat és a célkeresztbe került polgárok emberi jogait. Amikor az így célponttá vált áldozatok jelentik, hogy rendszeresen zaklatják őket sugárzással, akkor elmegyógyászokhoz irányítják őket, mint mentálisan problematikus egyéneket. Ezt az ANSA, az amerikai nemzetbiztonsági szervezetek korábbi munkatársaiból álló társadalmi szervezet, ("The Association of National Security Alumni") jelentése állapította meg, amelyet "Mikrohullámú zaklatás és agykontroll-kísérletezés" (Microvawes Harassment And Mind Control Experimentation) címmel tett közzé 1992. decemberében. Bizonyíthatóan csak az állam szolgálatában álló személyek rendelkeznek ezekkel a fegyverekkel, és ha ezen állami alkalmazottak a sugárzással zaklatott áldozataikat elmebetegnek állítják be, akkor valójában eltitkolják az igazságot. Az igazság elfojtása alátámasztja, hogy létezik egy összeesküvés az állampolgárokkal szemben. Tehát nem képzeletbeli összeesküvésről, valamiféle ködös "összeesküvési-elméletről", hanem az élet gyakorlati tényeivel bizonyítható valóságos összeesküvésről van szó.

A közvélemény értő odafigyelése nélkül nem lehet kellő nyomást gyakorolni a törvényhozó testületekre e fegyverek megfelelő ellenőrzésének és szabályozásának a kikényszerítésére. Ha nem kerül sor szigorú törvényi szabályozásra, akkor az államnak ezek a titkolódzás mögé elrejtőzött alkalmazottai minden büntetés nélkül megszeghetik az Alkotmány rendelkezéseit, és áldozataik nem kereshetnek a maguk számára jogvédelmet. Az amerikai himnusz szerint az Egyesült Államok "The Land of the Free" (a szabadság, a szabad emberek hazája), de e fegyverek használatának szigorú ellenőrzése nélkül egyre inkább a rendőrállam irányába halad.

 Gazdaság&Politika      Emberi sorsok      Ezoterika      Botrányok      Könyvek      Testi-Lelki egészség      Agykontroll      Erotika